آخرین اخبار
کد خبر: ۳۰۵۷۹۹
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۱
فصلنامه فلسطین-شماره نوزده -قطعنامه
پیرو گزارش کمیته ویژه سیاسی و ضد استعماری (کمیته چهارم، A/67/423)کمک به آوارگان فلسطینی .114/67
مجمع عمومی، با یادآوری قطعنامه 194(III) خود مورخ 11دسامبر 1948 و کلیه قطعنامه های متعاقب آن در این خصوص، مشتمل بر قطعنامه72/66 مورخ 9دسامبر2011،
با یادآوری قطعنامه 302(IV) خود مورخ 8 دسامبر 1949 که بر تاسیس آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در شرق نزدیک تاکید داشت،
با یادآوری دیگر قطعنامه های مربوطه شورای امنیت،
با آگاهی از این واقعیت که بیش از 6دهه، آوارگان فلسطینی در رنج از دست دادن منازل، زمین و ابزارهای امرار معاش در خود هستند؛
با تایید ضرورت حل مشکل در رسیدن به عدالت و صلح پایدار در منطقه،
با اذعان به نقش حیاتی که آژانس در بیش از 60سال از تاسیس آن در بهبود رنج آوارگان فلسطینی از طریق تهیه خدمات آموزشی، بهداشتی، امدادرسانی، اجتماعی و فعالیت مستمر آن در ایجاد زیرساخت اردوگاه ها، ارائه کمک های مالی محدود، کمک های اضطراری و حمایتی،با توجه به گزارش کمیسرکل آژانس در دوره زمانی 1ژانویه تا 31دسامبر2011.(اسناد رسمی مجمع عمومی، جلسه شصت و هفتم، پیوست شماره 13(A/67/13)
با آگاهی از نیازهای مستمر آورگان فلسطینی در سراسر مناطق عملیاتی یعنی اردن، لبنان، سوریه و سرزمین های اشغالی فلسطین،
با ابراز نگرانی عمیق از شرایط سخت آوارگان فلسطینی تحت اشغال،
با ابراز نگرانی عمیق ویژه در مورد شرایط انسانی بحرانی و شرایط اجتماعی اقتصادی آورگان در نوار غزه و تاکید بر اهمیت کمک های اضطراری و بشردوستانه و تلاش برای بازسازی فوری،
با توجه به امضای اعلامیه اصول خودمختاری موقت در13دسامبر1993 توسط حکومت اسراییل و سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) و موافقتنامه های اجرایی متعاقب آن،
با ابراز تاسف اعلام می کند که بازگشت و غرامت به آوارگان که در پاراگراف 11 قطعنامه 194(III) مجمع عمومی پیش بینی شده هنوز اجرایی نشده است. از این رو، شرایط آوارگان فلسطینی همچنان به عنوان یک مسئله نگران کننده مطرح است و آوارگان فلسطینی نیز همچنان نیازمند کمک های برای تامین مایحتاج بهداشتی، آموزشی و رفع نیازهای حیاتی هستند؛
همچنین با ابراز تاسف اعلام می کند که کمیسیون مصالحه سازمان ملل برای فلسطین نتوانسته است ابزاری برای پیشرفت در اجرای پاراگراف 11قطعنامه 194(III)مجمع عمومی بیابد، و مجدداً از کمیسیون مصالحه سازمان ملل برای فلسطین می خواهد تلاش های خود را جهت اجرای این پاراگراف ادامه داده و تا 1سپتامبر2013 گزارشی از تلاش های صورت گرفته به مجمع ارائه کند؛
ضرورت تداوم فعالیت آژانس امداد وکار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در شرق نزدیک و همچنین اهمیت حمایت از عملیات روان آن، تهیه خدامات رفاهی و توسعه انسانی برای پناهندگان فلسطینی و نیز ثبات منطقه را مورد تأکید قرار می دهد؛
تمام کشورهای کمک کننده را به تداوم تلاشهایشان برای تأمین نیازهای پیش بینی شده آژانس مشتمل بر هزینه های افزایش یافته ناشی از شرایط اجتماعی اقتصادی و انسانی حاد و عدم ثبات در منطقه مخصوصاً در سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز نیازهای ذکر شده در درخواست های اضطراری اخیر و نیز طرح واکنش بشردوستانه برای جمهوری عربی سوریه فرا می خواند؛
از آژانس به دلیل کمک های حیاتی برای پناهندگان فلسطین و نقش آن به عنوان مولفه ایجاد ثبات در منطقه و کوشش خستگی ناپذیر کارمندان آن در اجرای وظایف آن تقدیر به عمل می آورد.

پنجاه و نهمین نشست عمومی
نام:
ایمیل:
* نظر: